Materiały do klejenia drewna

Drewno to materiał naturalny, który pozyskuje się rosnących w stanie wolnym drzew. Nie ma innego źródła dla pozyskiwania tego materiału. Drewno jest surowcem dość drogim, bo wielu lat potrzeba na to, by drzewo urosło. Dlatego wykorzystuje się wszystko, co z drzewa można wykorzystać. Często z wiór drewnianych wykonuje się płyty. Wykorzystywana jest też szpachla do drewna, dzięki której możliwe jest niwelowanie drobnych uszkodzeń w drewnie, dzięki temu więcej materiału można wykorzystać w określonym celu.

Gdyby najdrobniejsze wady czy skazy w materiale drewnianym decydowały o tym, że materiał ten nie nadaje się do wykorzystania, to drewna zużywano by dużo więcej i rzeczy z niego wykonane byłyby dużo droższe. Jeśli można szpachlować ubytki w drzewie, to jak najbardziej jest to rozwiązanie korzystne. Szpachla, podobnie jak klej do drewna jest tak opracowana, by spełniał swoje zadanie. To specjalna masa, która po rozrobieniu jest kładziona na drewnie i wypełnia się nią powstały ubytek. Potem szpachla musi doschnąć, by możliwe było szlifowanie miejsca, gdzie została ona umieszczona. Jeśli umie się uzupełniać wady drewna przy pomocy szpachli, to niektóre defekty i wad drewna stają się zupełnie niewidoczne. Takie rozwiązania wykorzystuje się podczas produkcji wyrobów z drewna. Przy czym laik często nie jest w stanie dopatrzeć się tego, że w jakimś miejscu drewno było szpachlowane. Oczywiście, żeby tak było trzeba mieć wprawę w szpachlowaniu drewna i robić to dokładnie. Wtedy można uzyskać najlepszy efekt.